Hỗ trợ khách hàng

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SJ DỊCH VỤ

Tel: 043.7875568

Email: info@sjservices.vn

--------------------------------

BAN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

hotline: 02437854110

Tel: 0907.875.568

Email: lexuanminh1977@gmail.com

--------------------------------

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tel: 0936.611.585

Email: sandv@sudicodv.vn

--------------------------------

BAN AN NINH

Tel: 0936.611.393

Email: hoand@sudicodv.vn