Ngày 29 tháng 09 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh. Công Ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, vinh dự được Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Châu Á. trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương " Thương hiệu hàng đầu Việt Nam "