Hotline: 0907875568
Nội bộ

Chương trình và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của năm 2024

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian: 13h30 Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trong tài liệu đính kèm bên dưới.

Lượt xem: 21