Hotline: 0907875568
Nội bộ

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico Năm 2022

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico được tổ chức vào ngày 15/04/2022 tại Tầng M3, Nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P Mỹ Đình 1, TP Hà Nội

sau đây là một số hình ảnh Đại hội

Đại hội được khai mạc vào lúc 9h00

Khai mạc Đại hội

Ông Lê Mạnh Thắng Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kin doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 tại Đại hội

Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội bế mạc vào lúc 11h15 

Lượt xem: 159
Tác giả: SUDICO SERVICES