Hotline: 0907875568
Nội bộ

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico Năm 2023

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico được tổ chức vào ngày 24/03/2023 tại Tầng M3, Nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P Mỹ Đình 1, TP Hà Nội. đã kết thúc thành công tốt đẹp

sau đây là một số hình ảnh Đại hội

Đại hội được khai mạc vào lúc 08h30

Ông Lê Mạnh Thắng Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kin doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 tại Đại hội.

Ông Lê Minh Sơn trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm qua.

Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung tại ĐH

Lượt xem: 37