Hotline: 0907875568
Giới thiệu

Triết lý kinh doanh

Phấn đấu để không những trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi khách hàng, một mái nhà chung cho toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO chúng tôi luôn tâm niệm:

 

1. Chất lượng dịch vụ đô thị và các sản phẩm của Công ty là yếu tố quan trọng nhất để công ty phát triển bền vững.

2. Toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện phương châm hành động “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

3. Quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo hiệu suất kinh doanh cũng như lợi ích tới cộng động khách hàng.

4. Thân thiện với môi trường.

5. Xây dựng doanh nghiệp đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CBCNV.

Lượt xem: 566