Hotline: 0907875568
Nội bộ

Chương trình và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của năm 2022

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

 

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 trong tài liệu đính kèm bên dưới.

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022.PDF

Lượt xem: 140
Tác giả: SUDICO SERVICES