Hotline: 0907875568
Nội bộ

Chương trình và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của năm 2023

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

 

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 trong tài liệu đính kèm bên dưới.

Tài liệu DHĐCĐ năm 2023.pdf

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CPDV Sudico.pdf

Lượt xem: 44